Nederland heeft de economische en technologische mogelijkheden om al in 2030 100% gebruik te maken van duurzame energie, of in ieder geval het overgrote deel duurzaam op te wekken. Dit blijkt uit een onderzoek van Quintel...

De beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland hebben aangegeven rekening te houden met de explosieve groei van het aantal huishoudens dat zelf energie op gaat wekken. De netbeheerders verzekeren dat het licht niet uit zal gaan, op het moment dat we de duurzame energie op een meer grote...

De zon zal over een aantal jaren de belangrijkste leverancier van energie zijn. Dat stelt Niek Jan van Kesteren. Hij is directeur van VNO-NCW en is overtuigd van het feit dat we de overstap naar duurzame energie spoedig zullen maken. We dienen volgens hem nog een aantal jaren te overbruggen,...

De productie van hernieuwbare energie in 2013 is gedaald, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat we minder gebruik maakten van elektriciteit uit biomassa. In totaal werd er...

Op veel plaatsen in Zuid-Holland zullen de bushaltes gebruik gaan maken van zonne-energie. Het is op die manier mogelijk om duurzame energie op te wekken, om reizigersinformatie aan te bieden en gebruik te maken van de verlichting. Dit initiatief maakt onderdeel uit van een bredere Green Deal...

De Europese Commissie heeft haar voorstellen voor het klimaat- en energiebeleid tot 2013 bekendgemaakt.
Deze zijn de inzet van de discussie die de lidstaten op de top van 20 en 21 maart zullen voeren. De Europese Commissie hoopt er hiermee voor te zorgen dat er concrete wetgevende...

De IT-sector is opvallend positief over de mogelijkheden van duurzame energie, zoals zonne-energie. Men denkt dat IT steeds meer gebruik gaat maken van de cloud, maar duurzame energie een belangrijke rol zal spelen en de sector grotendeels zelfvoorzienend zal maken. Dit blijkt uit een rapport...

Nederland loopt enorm achter met de productie van duurzame energie, op de rest van Europa. Ondanks de initiatieven die af en toe van de grond komen gaat Nederland nog altijd niet overtuigend om met de productie van meer duurzame energie. Uit een onderzoek in 25 landen blijkt dat Nederland niet...

Wereldwijd namen de investeringen in duurzame energie het afgelopen jaar wat af. Binnen de G20 zien we echter 3 uitzonderingen, die wel degelijk meer investeerden in duurzame energie en daarmee zorgden voor een leidende rol. Het waren Japan, Canada en Groot-Brittanië. Ook in 2011 was er...

Europese wetenschappers zijn erin geslaagd brandstof voor een vliegtuig te maken, door te werken met uitsluitend duurzame bronnen van energie. Het lukte ze om kerosine te maken, uit weinig meer dan water, kooldioxide en zonlicht. Dat betekent dat het in theorie mogelijk is om hier bestaande...

Pagina's