Overijssel heeft besloten om €250 miljoen te steken in het Energiefonds van de provincie. Zo draagt men op een indirecte manier bij aan de ontwikkeling van groene initiatieven. Het fonds zal beheerd worden door de ASN Bank, waarmee men een betrouwbare partner heeft gevonden die op de juiste...

Er wordt in Nederland al tientallen jaren structureel minder gas gebruikt dan voorheen, maar het lijkt er nu op dat ook het gebruik van stroom minder wordt. Deze conclusie valt er te trekken uit een rapport van de brancheorganisaties ECN (Energie-Nederland en Netbeheer Nederland). Het lijken...

De gemeente Huizen heeft een interessante primeur, die ervoor moet zorgen dat gladheid de komende winter een beperkt probleem zal blijven. Men gaat gebruik maken van een meetsysteem aan de randweg, waarmee men in kan schatten of het glad zal worden. Zodra dit het geval is wordt er een...

Het aandeel duurzaam opgewekte energie is in Nederland relatief laag, waardoor de overheid van mening is dat dit percentage omhoog moet. Men gaat hier aan werken door te werken aan een nationaal akkoord, zoals dat door de SER (Sociaal Economische Raad) is geïnitieerd. Men zal nadenken over...

Een plaatselijk energiebedrijf in Sao Paulo gaat samen met de universiteit van de stad een zonnecentrale bouwen. Op die manier wil men bijdragen aan het nationale plan om de energiekosten van zonne-energie flink...

Het is relatief goedkoop om op Nederlandse bodem duurzame energie op te wekken. Onderzoek van Ecofys, in opdracht van Natuur & Milieu, heeft aangetoond dat het extern inkopen van duurzame energie een stuk meer kost, dan het opwekken van onze eigen stroom. Dat heeft onder andere te maken met...

Zonne-energie zal in de nabije toekomst concurrerend worden in een groot aantal landen, dat stellen voorspellers van het Energiecentrum ECN. Zij hebben gekeken naar de manier waarop Europa omgaat met zonne-energie. Hieruit heeft men de conclusie kunnen trekken dat de vorm van energie hard op...

In Noord-Amerika zal men er de komende jaren in slagen om flink meer energie op te wekken. Dit komt met name door de forse stijging van de olie- en gasproductie, waardoor het in dit geval gaat om de meer conventionele vormen van energie. De Amerikaanse olie- en gasreus ExxonMobil heeft dit...

Volgens een onderzoek van de University of Delware Technical Community College is duurzame energie al voor 2030 in staat om een groot elektriciteitsnetwerk voor 99,9% van de tijd van energie te voorzien. Men kan daarbij rekenen op...

Pagina's