In Nederland lopen we voorlopig achter op de doelstellingen op het gebied van duurzame energie, al neemt dat niet weg dat er nog altijd kansen bestaan. Ook in Australië maakte men hier lange tijd weinig gebruik van, maar daar is in de afgelopen 3 jaar verandering in gekomen. Momenteel maakt 1 op de 5 gezinnen al gebruik van zonne-energie, waardoor het ineens een belangrijke bron van duurzaamheid is geworden. Wat dat betreft zou ook Nederland in staat moeten zijn om in een relatief korte periode een ommezwaai te maken.

Groei in enkele jaren tijd

De groei van Australië op het gebied van duurzame energie is opvallend, omdat in 2011 slechts 5% van de huishoudens in het land in het bezit was van een systeem op zonne-energie. Hiertoe behoren zowel de systemen om water op te warmen, als om elektriciteit te kunnen leveren. In minder dan 3 jaar tijd is dit percentage toegenomen naar 19% van de bevolking, die inmiddels gebruik maakt van een dergelijk systeem. Dit blijkt uit gegevens van het Australian Bureau of Statistics. Van dit totale percentage is 14% goed voor systemen die elektriciteit opwekken uit de kracht van de zon, de overige 5% wordt gebruikt om het water te verwarmen.

Toekomst lijkt veelbelovend

Ook de toekomst van duurzame energie in Australië lijkt veelbelovend te zijn. Het land heeft het geluk dat de zon er veelvuldig schijnt, waardoor de kosten voor zonne-energie de komende tijd verder af zullen nemen. Het is wat dat betreft niet vreemd dat 90% van de inwoners aangeeft op termijn op zonne-energie over te willen schakelen. Met name in de zuidelijke deelstaat South Australia gebeurt dit al veelvuldig, zij kunnen rekenen op veel zon en daar is dan ook al meer dan een kwart van de mensen overgestapt op deze duurzame bron.