De toekomst van elektriciteit zal grote veranderingen met zich meebrengen, dat is inmiddels wel duidelijk. Het lijkt er daarnaast op dat consumenten steeds meer zelf elektriciteit op gaan wekken, om dit vervolgens op te slaan en te verkopen aan wie zij wensen. De grotere mate van controle over de opgewekte energie moet het nog aantrekkelijker maken om zelf duurzame energie op te wekken en hier vervolgens ook financieel de vruchten van te plukken.

Meer controle over opgewekte energie

Door de elektriciteit op te slaan in grote batterijen voor thuis krijgen consumenten de kans om meer controle uit te oefenen op de energie die ze opwekken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om overdag energie op te wekken en daar ‘s avonds gebruik van te maken. Dankzij de batterijen voor thuis is het mogelijk om de energie tijdelijk te bewaren en is het niet nodig om de energie eerst terug te leveren aan het net, om vervolgens weer energie in te kopen. Uiteraard hebben consumenten ook de mogelijkheid om de elektriciteit direct te verkopen. Reposit Power doet op dit moment een proef met een dergelijk systeem, voor consumenten in Australië.

Grote thuisbatterijen van Eneco

Ook in Nederland werken we inmiddels met grote thuisbatterijen, om na te gaan in hoeverre dit een interessante mogelijkheid biedt. Eneco ging bijvoorbeeld in augustus van start met een proef in Rotterdam, waar consumenten gebruik maken van een batterij ter grootte van een wasmachine. Deze accu kan de elektriciteit vanuit de zonnepanelen opslaan, om op basis daarvan in de avonduren het licht in te kunnen schakelen. Daarnaast is het in Nederland mogelijk om duurzame energie te salderen. Dat betekent dat consumenten en bedrijven de energie die ze terugleveren aan het net, mogen verrekenen met de elektriciteit die ze aan de andere kant afnemen bij hun stroomleverancier.