De industrie voor duurzame energie biedt in Canada inmiddels meer werkgelegenheid, dan de vervuilende teerzanden. Dat betekent dat er een belangrijke ommekeer heeft plaatsgevonden, in een land dat bekend stond om de hoge werkgelegenheid in deze vervuilende branche. Tussen 2009 en 2013 heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden, waardoor het nu vooral de duurzame energie is die er voor de banen zorgt. Het aantal banen binnen de duurzame sector is met 37% gestegen, in een periode van maar 4 jaar tijd. Dit biedt inspiratie voor andere landen.

Duurzame energie groeide flink sinds 2009

Het is de combinatie van windenergie, zonne-energie en energie uit rivierwater die heeft gezorgd voor de flinke toename van het aantal banen. Er werd flink geïnvesteerd in de sector, waardoor er na een periode van 5 jaar behoorlijke resultaten geboekt zijn. Inmiddels is de duurzame sector in Canada goed voor een kleine 24.000 banen, stelt Clean Energy Canada. Dat is een Canadese denktank, dat hier onlangs een rapport over naar buiten bracht. De schadelijke teerzandindustrie is aan de andere kant goed voor 22.340 banen, waardoor de duurzame sector nu ineens groter is.

Enorme investeringen in duurzame energie

Vorig jaar alleen al investeerde men ruim 5 miljard euro in schone energie in Canada. Dat was een stijging van 45% ten opzichte van een jaar eerder, waardoor er een laatste impuls is gegeven die bij heeft kunnen dragen aan het op laten lopen van het aantal banen binnen deze sector. Van het totale bedrag ging bijna 3 miljard euro naar windenergie en was er zo’n 2 miljard euro beschikbaar voor zonne-energie. De investeringen in Canada kunnen echter nog niet tippen aan die van China, de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Japan, waar men er op een veel grotere schaal op in durft te zetten.