We hebben in Nederland ambitieuze plannen met het oog op duurzame energie, waardoor het niet bijdraagt dat regeringspartijen VVD en PvdA op dit punt niet op één lijn lijken te zitten. De fractievoorzitters van de beide partijen in de Tweede Kamer lieten zich op verschillende manieren uit over de ontwikkeling en toekomst van duurzame energie in Nederland. De VVD wil dit zoveel mogelijk overlaten aan het bedrijfsleven, terwijl de PvdA van mening is dat de overheid een belangrijke rol zou moeten spelen.

Invloed van de overheid

De VVD is van mening dat het bedrijfsleven kan zorgen voor de ontwikkeling van duurzame energie, de overheid zou zich daar aan de andere kant zo min mogelijk mee bezig moeten houden. Het standpunt van de PvdA staat hier haaks op, Samsom gaf immers aan dat zijn partij en het kabinet zouden moeten onderzoeken of de overheid kan mede-investeren in windmolenparken op zee. Minister-President Mark Rutte heeft al aangegeven daar in ieder geval niets voor te voelen, in lijn met de standpunten zoals zijn eigen partij die heeft. Rutte sprak echter namens het kabinet, waardoor deze plannen er inderdaad niet lijken te gaan komen.

Verschillen tussen de PvdA en VVD

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer erkende dat er grote verschillen bestaan tussen de opvatting van de PvdA en de VVD. Hij gaf aan dat zijn partij er vooral voor wil zorgen dat we een goede economische en strategische basis ontwikkelen, met behulp van duurzame energie. Op die manier zullen we dankzij het bedrijfsleven minder afhankelijk zijn van dubieuze leiders of instabiele regio’s. De PvdA wil om die reden zelf een flinke vinger in de pap houden, bijvoorbeeld door als overheid meer te gaan investeren in projecten op het gebied van duurzame energie.