De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, www.rvo.nl) publiceerde op 30 december 2013 de Energielijst 2014. Hierin geeft men aan welke 160 energiebesparende maatregelen er in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een belangrijk fiscaal voordeel voor ondernemers, waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat ze de netto lasten behoorlijk kunnen drukken. De RVO actualiseert deze lijst ieder jaar en heeft bovendien aangegeven dat er in 2014 in totaal €111 miljoen beschikbaar is. Ondernemers kunnen gebruik maken van dit budget, wanneer ze energiebesparende maatregelen nemen.

Geen combinatie met SDE+

Het is vanaf dit jaar niet langer mogelijk om de EIA te combineren met de SDE+ regeling, de regeling die zorgt voor subsidie wanneer ondernemingen zelf duurzaam energie opwekken. Men heeft dit afgesproken in het SER-energieakkoord, om te voorkomen dat het mogelijk wordt financiële en fiscale steun voor duurzame energie te stapelen. Ondernemingen die al in 2014 een toekenning van SDE(+) voor een installatie hebben ontvangen mogen gebruik maken van een overgangsregeling. Zij hebben dus ook in 2014 de mogelijkheid om EIA aan te vragen en daarmee te zorgen voor een financieel interessante constructie.

Nieuwe technieken

Er is sprake van een aantal nieuwe technieken op de lijst van de RVO. Het gaat bijvoorbeeld om vleugelvoortstuwing voor de binnenvaart. Dit zorgt voor een meer efficiënte voortstuwing van het schip, waardoor het mogelijk is om energie te besparen. Daarnaast zijn er nog 7 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, waardoor het voor ondernemingen de moeite waard is om deze door te lopen en na te gaan of er mogelijk voordeel te behalen valt. Bedrijven dienen er echter rekening mee te houden dat het drempelbedrag per 1 januari 2014 hoger is komen te liggen, dit bedraagt nu €2.500 en moet ervoor zorgen dat marginale besparingen buiten de boot vallen.