Het nieuwe jaar staat voor de deur, wat betekent dat het weer tijd is voor de goede voornemens. Volgens Milieu Centraal is dat een goed moment om meer gebruik te maken van schone energie en hier duurzamer mee om te gaan. Het is voor consumenten vooral interessant om te investeren in een meer comfortabele woning, bedrijven kunnen zuiniger met energie omgaan om zowel het milieu als de energiekosten te sparen. Het excessieve gebruik en het gebrek aan isolatie vormen volgens Milieu Centraal belangrijke problemen, die een zuinig gebruik van energie tot op heden in de weg staan.

Hoog rendement bij isolatie van de woning

Met name de isolatie van een woning levert een hoog rendement op, het kan gaan om 7 - 12% per jaar, veel meer dan op een spaarrekening. Bovendien levert een investering in isolatie of meer duurzame energie een comfortabele woning op, waardoor het daadwerkelijke rendement nog hoger oploopt. Investeringen in isolatie en bijvoorbeeld dubbel glas leveren het meest op. Een ieder met een goed geïsoleerde woning kan bijvoorbeeld gebruik maken van zonnepanelen om zelf duurzame energie op te wekken, waardoor er voor een ieder mogelijkheden bestaan.

Zuiniger omgaan met energie

Het is voor zowel consumenten als bedrijven interessant om meer zuinig om te gaan met energie, aangezien er nog altijd sprake is van veel verspilling. We gebruiken apparaten die niet zuinig zijn en laten bijvoorbeeld de verlichting nog relatief lang en vaak branden. Door hier vanaf het nieuwe jaar duurzamer mee om te gaan is het mogelijk toe te werken naar een meer schone economie en lagere kosten voor energie. Wat dat betreft ontstaat er een win-win situatie, op het moment dat we ons bewust worden van de duurzame wijze waarop we met energie om kunnen gaan.