Europa is van plan om meer energie uit de oceanen te halen, door meer golf- en getijde-energie op te gaan wekken. Het gaat om een plan van de Europese Commissie, die er daarmee voor wil zorgen dat we meer duurzame energie kunnen opwekken, onder andere om de doelstellingen op dit gebied te kunnen behalen. Uiteindelijk moet de energie uit de oceaan een industrie gaan vormen zoals we die momenteel ook kennen voor offshore windenergie. De commissie richt zich vooral op de klimaatdoelstellingen van 2020, waardoor er nog behoorlijk wat duurzame energie bij dient te komen.

Energie uit de oceaan

Volgens de Europese commissie heeft de oceaan enorm veel potentieel, op het gebied van duurzame energie. Europa wil er graag voor zorgen dat de technologische innovatie een stimulans krijgt, bijvoorbeeld door op deze manier te wijzen op de mogelijkheden die er bestaan om energie op te wekken. Uiteraard richt Europa zich op een aantal verschillende bronnen van duurzame energie en wil het deze vorm graag beter laten integreren met het Europese energiesysteem. De aandacht voor deze vorm van energie opwekken moet er wat dat betreft toe leiden dat meer bedrijven hier het vertrouwen in krijgen.

Grote capaciteit

Europa is vooral te spreken over de enorme capaciteit van de oceanen, om energie op te wekken. Momenteel maken we collectief gebruik van ongeveer 10 MW aan capaciteit, daar waar dat vier jaar geleden nog maar 3,5 MW was. Volgens Europa is het mogelijk om in totaal voor 2 gigawatt aan projecten uit te zetten, waardoor er in landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland nog meer dan voldoende winst te behalen valt. Op papier zou het mogelijk zijn om 1,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien, door puur gebruik te maken van de golven en getijdenbewegingen die er doorlopend plaatsvinden in onze oceanen.