EON heeft als eerste grote energieleverancier aangeven volledig over te willen stappen op duurzame energie, door de activiteiten met fossiele brandstoffen af te splitsen van het duurzame bedrijf. EON wil alle kaarten inzetten op duurzame energie, om zich klaar te maken voor de toekomst en een meer groen imago op te kunnen bouwen. Het was topman Johannes Teyssen die aangaf dat EON een radicaal nieuwe start wil maken, om te beantwoorden aan de dramatisch veranderende energiemarkten en technologische innovatie.

Fossiele brandstoffen in Nederland

De keuze van EON is opvallend, onder andere omdat er een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte staat warm te draaien. De nieuwe kolencentrale van EON zal de bestaande centrale over een paar maanden moeten gaan vervangen, al bestaat er een kans dat de nieuwe faciliteit nooit onderdeel zal worden van het duurzame EON dat de toekomst zal hebben. Daarnaast heeft EON in Nederland nog negen gascentrales staan en zijn er in totaal 900 mensen werkzaam bij de energiereus. Hoe hun toekomst eruit ziet is op dit moment nog niet duidelijk, EON heeft slechts bekend gemaakt een duurzame weg in te willen slaan.

Splitsing van onderdelen van EON

EON zal zorgen voor een splitsing, van de fossiele en duurzame activiteiten. De conventionele opwekking van energie zal plaatsvinden binnen een apart bedrijf, het nieuwe bedrijf wil EON graag in 2016 naar de beurs brengen. Op die manier ontstaan er twee onderdelen van EON, beiden met een eigen profiel en missie. De kans is groot dat EON zal proberen om de conventionele tak te verkopen en daarmee elders onder te brengen. Bovendien is het interessant om na te gaan of ook andere grote energiebedrijven een dergelijke stap in de nabije toekomst durven te zetten, of dat zij langer vasthouden aan de fossiele brandstoffen.