De 50 bedrijven en instellingen die meedoen aan het Bossche Energieconvenant (BEC) hebben in 2012 8% energie bespaard. Zij hebben de handen ineengeslagen om te zorgen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Het BEC wilde in 2013 10% minder energie gebruiken en is daar in 2012 dus al bijna in geslaagd. De resultaten over het afgelopen jaar zullen in de loop van 2014 bekend worden, het is nu nog niet mogelijk om daar uitspraken over te doen. Uiteindelijk wil het BEC in 2050 zorgen voor een klimaatneutraal Den Bosch.

Duurzaamheid biedt kansen

Volgens de voorzitter van het convenant, Bart van der Els, biedt duurzaamheid enorm veel kansen en is het een uitstekend idee om daar groots op in te zetten. Hij spreekt onder andere over zonne-energie, restwarmte en windenergie, om de energievoorziening op een zo duurzaam mogelijke manier in te richten. Daarnaast is hij van mening dat we kunnen rekenen op schonere lucht en meer bedrijvigheid, maar daarnaast bijvoorbeeld ook op kennisontwikkeling, bewustwording en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Uiteindelijk zal de duurzame energie bijdragen aan een kosten- en energiebesparing, waardoor er op tal van terreinen veel voordeel te behalen valt voor verschillende partijen.

Eigen energie

Daarnaast ziet hij kansen in het opwekken van eigen energie. Dankzij het BEC hebben de bedrijven en instellingen de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen op het bedrag van het bedrijf en de medewerkers. Een aantal bedrijven biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf hun duurzame energie te produceren. Dit zorgt er niet alleen voor dat zij kunnen bijdragen aan een meer groene energie voorziening, het maakt ze daarnaast meer bewust van de noodzaak en de mogelijkheden. Wat dat betreft lijkt het BEC een groot succes te zijn, dat de komende jaren alleen maar verder uit zal groeien.