De boeren in Duitsland zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de beschikbare duurzame energie, waarmee Duitsland binnen Europa en de wereld meedoet in de top. Het zijn vooral de investeringen in biogasinstallaties en zonne-panelen die ervoor hebben gezorgd dat men in Duitsland nu op een duurzame wijze gebruik kan maken van energie. Van 2009 tot en met 2012 hebben de boeren samen ongeveer 18 miljard euro in duurzame energie gestoken. Dit heeft ertoe geleid dat 11% van de productie van duurzame energie nu in handen is van de boeren. Ook komt bijna 25% van alle zonne-energie van de boerenbedrijven, waardoor zij verantwoordelijk zijn voor een enorm aandeel.

Biomassa interessante bron van energie

Met name biomassa is een interessante bron van duurzame energie. Binnen de transportbrandstoffen is er nauwelijks een economisch alternatief voor de biobrandstoffen, waardoor onder andere de boeren er goed in slagen deze producten op de markt te brengen. Ook de warmteproductie met biomassa is interessant, aangezien dit zelfs zonder steun van de staat concurrerend is. Tenslotte brengt de productie van elektriciteit in tegenstelling tot wind- of zonne-energie nauwelijks opslagproblemen met zich mee. Het is wat dat betreft niet vreemd dat de boeren hier massaal in hebben geïnvesteerd en ze daar nu de vruchten van kunnen plukken.

Minder investeringen

Dat neemt aan de andere kant echter niet weg dat er in 2012 en 2013 duidelijk sprake is geweest van een afname van de investeringen. Er kwam per jaar 200 megawatt aan capaciteit bij, veel minder dan in de jaren daarvoor. Het is wat dat betreft de vraag of de boeren in Duitsland de leidende rol kunnen behouden, of dat Duitsland als geheel zelfs te maken kan krijgen met een terugslag.