De klimaattop in Lima heeft een aantal opvallende zaken opgeleverd, waaronder een pleidooi van verschillende bedrijfsfederaties om toe te werken naar 100% duurzame energie, veel meer dan de overheid op dit moment voor ogen heeft. Deze visie zou nodig zijn om tijdens de klimaattop in Parijs tot een akkoord te kunnen komen.

BINGO-dagen op klimaattoppen

De wens van de bedrijfsfederaties werd duidelijk tijdens de BINGO-dag, wat staat voor Business and Industry NGO’s. Het is een terugkerend event tijdens de tops, dat steeds meer aandacht krijgt. Deze keer werd onder andere duidelijk dat de prijs van CO2 steeds verder op zal lopen, waardoor het van belang is om hier volledig van af te stappen. Daarnaast werd er aangegeven dat het niet alleen noodzakelijk is om toe te werken naar 100% hernieuwbare energie, maar dat dit daarnaast daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. Er zal een samenwerking tussen bedrijven en overheden plaats moeten vinden, om op de lange termijn toe te kunnen werken naar een dergelijke situatie. De bedrijven geven hiermee aan meer ambitie te hebben dan de overheden, die beperktere hoeveelheden duurzame energie als doelstelling verkiezen.

Werken aan 100% duurzame energie

Het is volgens een aantal van de sprekers tijdens de BINGO-dag op de klimaattop in Lima van belang dat bedrijven zich bewust worden van het feit dat de transitie naar 100% duurzame energie niet alleen noodzakelijk is, maar dat we dit ook daadwerkelijk kunnen bewerkstelligen. Het was onder andere Dr. Heinz Kopetz, voorzitter van de Wereld Bio-energie Vereniging, die aangaf dat de wereld tegen 2035 over zal moeten stappen naar 100% duurzame energie. Het is volgens hem van belang om grote steden en regio’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, om samen te werken met de grote bedrijven die er staan.