Factuurverwerking en controle

Heeft u een grote stroom aan energiefacturen? Dan kunt u deze door Kollektief laten controleren en verwerken.
Dit scheelt uw organisatie veel tijd en geld.

Wanneer u de energie administratie uitbesteedt aan Kollektief, kunnen wij voor u fungeren als centraal factuuradres. Wij verwerken dan alle facturen (netbeheer en levering) en kunnen u per locatie maandelijks een vooraf bepaald bedrag doorbelasten. Periodiek ontvangt u van ons een rapportage waarin de doorbelaste bedragen afgezet worden tegen de verwerkte facturen en vindt er een verrekening plaats.

Alle facturen worden bovendien gecontroleerd. Wanneer er afwijkingen geconstateerd worden zullen teveel betaalde bedragen worden teruggevorderd. In de periodieke rapportage vindt u tevens een overzicht van deze controle.

Door uitbesteding aan Kollektief blijft energiehuishouding overzichtelijk en kunt u uw gegevens op ieder gewenst moment benaderen via onze web-applicatie op Mijn Energiebeheer.

Bent u geïnteresseerd in het uitbesteden van uw energie administratie? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.